News

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

image
นที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นำโดย นางศุภลักษณ์ หล้าเพชร อรุณงาม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านสังฆภัณฑ์และห้างสรรพสินค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าดังกล่าว ในช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ณ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าชุดสังฆภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และห้างแม็คโคร สาขา มหาสารคาม
ชมข้อมูล
image
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมชาวจังหวัดมหาสารคามร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
ชมข้อมูล
image
วันที่ 20 มกราคม 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานภาครัฐและกลุ่ม Yong Smart Farmer ภาคอีสาน ภายใต้โครงการเกษตรรุ่นใหม่เทิดราชันทันสมัยพัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน 10 ปี Yong Smart Farmer ภาคอีสาน ณ ลานหน้าพระธาตุฮวมแฮง ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นายสุทิน คลังแสง) เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ได้นำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนไปจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ อาทิเช่น ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 47,650 บาท สามารถลดค่าครองชีพของประชาชนได้ 10,450 บาท การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ชมข้อมูล
image
วันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางดวงจันทร์ แคลนกระโทก หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์ชั่ง ตวง วัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ออกตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรณีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการแห่งหนึ่งจ่ายน้ำมันไม่เต็มอัตราวัดของมาตรวัดต่อหนึ่งลิตร ผลการออกตรวจสอบหัวจ่ายของสถานีบริการ ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามทั้งหมดที่ตรวจสอบในครั้งนี้พบว่า มีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเติมอัตราของมาตรวัดต่อหนึ่งลิตร ตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกำหนดไว้
ชมข้อมูล
ชมข้อมูล
image
ชมข้อมูล
image
วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม “ธารน้ำใจหลั่งไหล ชาวมหาสารคาม ร่วมใจมอบเงินสดและสิ่งของ ในวัน “รวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2567” ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เช่น การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ การช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เป็นประธานฯ และนายกเหล่าชาดจังหวัดมหาสารคาม นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต เป็นผู้รับมอบเงินสดและสิ่งของ
ชมข้อมูล

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
นที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นำโดย นางศุภลักษณ์ หล้าเพชร อรุณงาม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านสังฆภัณฑ์และห้างสรรพสินค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าดังกล่าว ในช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ณ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าชุดสังฆภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และห้างแม็คโคร สาขา มหาสารคาม
image
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมชาวจังหวัดมหาสารคามร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
image
image
วันที่ 20 มกราคม 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานภาครัฐและกลุ่ม Yong Smart Farmer ภาคอีสาน ภายใต้โครงการเกษตรรุ่นใหม่เทิดราชันทันสมัยพัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน 10 ปี Yong Smart Farmer ภาคอีสาน ณ ลานหน้าพระธาตุฮวมแฮง ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นายสุทิน คลังแสง) เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ได้นำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนไปจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ อาทิเช่น ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ มูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 47,650 บาท สามารถลดค่าครองชีพของประชาชนได้ 10,450 บาท การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
image
วันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางดวงจันทร์ แคลนกระโทก หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์ชั่ง ตวง วัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ออกตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรณีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการแห่งหนึ่งจ่ายน้ำมันไม่เต็มอัตราวัดของมาตรวัดต่อหนึ่งลิตร ผลการออกตรวจสอบหัวจ่ายของสถานีบริการ ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามทั้งหมดที่ตรวจสอบในครั้งนี้พบว่า มีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเติมอัตราของมาตรวัดต่อหนึ่งลิตร ตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกำหนดไว้
image
image
วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม “ธารน้ำใจหลั่งไหล ชาวมหาสารคาม ร่วมใจมอบเงินสดและสิ่งของ ในวัน “รวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2567” ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เช่น การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ การช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต เป็นประธานฯ และนายกเหล่าชาดจังหวัดมหาสารคาม นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต เป็นผู้รับมอบเงินสดและสิ่งของ

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 18,304