• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

office of Commercial affairs mahasarakham

พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือผ่าน Web Conference

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม 16 เม.ย. 2563 อ่าน [157]

...

         วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Web Conference กับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์