• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

office of Commercial affairs mahasarakham

พาณิชย์มหาสารคาม ออกตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม 14 เม.ย. 2563 อ่าน [157]

...
       วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มกำกับฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบติดตามสถานการณ์สินค้า ณ ห้างค้าปลีก ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านขายยา ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ผลการตรวจสอบในภาพรวมปรากฏ ดังนี้ 
       1. สินค้าอุปโภคบริโภค ที่วางจำหน่ายในห้างค้าปลีก ร้านค้าปลีกรายย่อยมีปริมาณ เพียงพอ ราคาสินค้ายังทรงตัว ไม่มีการปรับเพิ่มราคา สินค้าไข่ไก่ มีเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
       2. หน้ากากที่ผลิตจากผ้า มีวางจำหน่ายทั่วไปตามร้านค้าปลีกและร้านเวชภัณฑ์ ปริมาณมีเพียงพอ ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุที่นำมาผลิต
       3. วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาประกอบการผลิตหน้ากากผ้า ไม่มีการปรับเพิ่มราคา 
       4. เจลล้างมือมีปริมาณเพียงพอ ส่วนแอลกอฮอล์ที่วางจำหน่ายยังมีปริมาณน้อย
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์