• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

office of Commercial affairs mahasarakham

พาณิชย์มหาสารคาม ออกตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม 10 เม.ย. 2563 อ่าน [11]

...
           วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มกำกับฯ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบติดตามสถานการณ์สินค้า ณ ห้างค้าปลีก และร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ผลการตรวจสอบปรากฏ ดังนี้  
         1. สินค้าอุปโภคบริโภค ที่วางจำหน่ายในห้างค้าปลีก ร้านค้าปลีกรายย่อย มีปริมาณเพียงพอ ราคาสินค้า   ยังทรงตัว ไม่มีการปรับเพิ่มราคา
         2. สินค้าไข่ไก่ที่วางขาย ณ ห้างค้าปลีก เป็นไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคาเฉลี่ยฟองละ 3.36 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 4 ราคาเฉลี่ยฟองละ 3.14 บาท จำกัดปริมาณการซื้อไม่เกินครอบครัวละ 2 แผง ส่วนร้านค้าปลีก/ตลาดสด ปริมาณไข่ไก่    มีเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อน สินค้ามีเพียงพอ ไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคาเฉลี่ยฟองละ 4.15 – 4.30 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 1 ราคาเฉลี่ยฟองละ 3.60-3.80  บาท ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาเฉลี่ยฟองละ 3.16 บาท      
        3. วัสดุที่นำมาผลิตหน้ากากผ้า ราคายังทรงตัว ไม่มีการปรับเพิ่ม ปริมาณมีเพียงพอ
        4. สินค้าหน้ากากแบบผ้า มีวางจำหน่ายที่ ร้านค้าปลีกทั่วไป และร้านเวชภัณฑ์ ราคาจำหน่ายเป็นไป ตามวัสดุที่นำมาผลิต
       5. เจลล้างมือ ปริมาณเพียงพอ ส่วนสินค้าแอลกอฮอล์มีปริมาณน้อย
       6. เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการค้า ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และห้ามมิให้กักตุนสินค้า หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ผู้ประกอบการฯ รับทราบ และจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์