• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

office of Commercial affairs mahasarakham

รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 13

https://web.parliament.go.th/view/16/AIPA_Cauaus13/TH-TH 20 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...

รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 13
ในหัวข้อ 
“ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนภายหลังการระบาดของไวรัส COVID-19” 
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 
ณ อาคารรัฐสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์