• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

office of Commercial affairs mahasarakham

“พาณิชย์”จัดลดราคา! ช่วยประชาชน นำ Car Seat ขาย พร้อมจับตาใกล้ชิด ฉวยโอกาสฟันทันที

https://www.commercenewsagency.com/news/5048 11 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
“พาณิชย์”ถกห้างค้าปลีกค้าส่ง แพลตฟอร์ม ยืนยันไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่าย Car Seat หากพบผู้ผลิตขอปรับขึ้นราคา จะแจ้งให้ทราบก่อน พร้อมนำ Car Seat ราคาประหยัดขายในงานพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน 4 มุมเมือง ดีเดย์ที่เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ 13-15 พ.ค.นี้ ย้ำจะจับตาใกล้ชิด หากใครพบฉวยโอกาส ให้แจ้งสายด่วน 1569 ทันที จะจัดการเด็ดขาด

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 ได้กำหนดให้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย (Car Seat) กรมฯ ได้หารือกับห้างค้าปลีกค้าส่งและแพลตฟอร์ม เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า Car Seat แล้ว โดยห้างเซ็นทรัลและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ยืนยันว่าไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า Car Seat รวมทั้งมีการจัดโปรโมชันลดราคาอย่างต่อเนื่อง และหากผู้ผลิตขอปรับขึ้นราคาจำหน่าย ก็จะแจ้งให้กรมฯ ทราบก่อน ส่วนห้างที่ยังไม่มีสินค้า Car Seat วางจำหน่าย ก็รับที่จะไปพิจารณาวางแผนการจำหน่ายต่อไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ในโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน 4 มุมเมือง ซึ่งกรมฯ จะจัดขึ้นเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ที่จะมีการเปิดตัวและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในสัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 13–15 พ.ค.2565 ณ เซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี จะมีการนำสินค้า Car Seat มาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วย

“กรมฯ ได้กำหนดให้สินค้า Car Seat เป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแล (Watch List) ประจำเดือนพ.ค.2565 ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากประชาชนพบการฉวยโอกาสในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ”ร.ต.จักรากล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์