• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

office of Commercial affairs mahasarakham

พาณิชย์มหาสารคาม ดำเนินโครงการ "พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน" กิจกรรมรณรงค์บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม 15 ก.พ. 2564 อ่าน [7]

...
       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์มหาสารคาม โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ดำเนินโครงการ "พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน" กิจกรรมรณรงค์บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน" ในระหว่างวันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2564  โดยนำเนื้อสุกร ราคา กิโลกรัมละ 130 บาท และไข่ไก่ บรรจุ 30 ฟอง ราคา 70 บาท  มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และร้านหมูสดอนามัย สาขา 2 ตลาดเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยในวันนี้ผู้บริโภคให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักเนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมวันสุดท้าย ผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ และต้องการให้มีการจัดกิจกรรม    ลดค่าครองชีพในโอกาสต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์