• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

office of Commercial affairs mahasarakham

ผลการดำเนินงาน

1149 ยอดเข้าชม

พาณิชย์มหาสารคาม ดำเนินโครงการ "พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน" กิจกรรมรณรงค์บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพาณิชย์มหาสารคาม โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ดำเนินโครงการ "พาณิชย์ลดราคา !10

15 ก.พ. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือผ่าน Web Conference

         วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์10

16 เม.ย. 2563 157

อ่านเพิ่มเติม